اطلاعیه۳

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اعضا محترم باشگاه میرساند که هیات مدیره در صدد است مجمع عمومی عادی باشگاه در اواخر سال جاری با اعلان قبلی برگزار نماید.
لذا از کلیه داوطلبین حضور در هیت مدیره تقاضا میشود تا قبل از برگزاری مجمع و اعلان رسمی حضور و تمایل خود را اعلام نمایند.
بدیهی است اعضایی میتوانند داوطلب حضور در انتخابات مجمع باشند که کارت عضویت باشگاه را که به منزله تسویه مالی است را دارا باشند.

درباره‌ی mahdi6479@gmail.com

حتما ببینید

*** اطلاعیه ۹۷.۱۲.۷ ***

صعودیک مسیرنو درهیمالیابه نام"ایران ۲"دردستور کارکمیته فنی باشگاه کوه نوردان آرش قراردارد