اطلاعیه۳

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اعضا محترم باشگاه میرساند که هیات مدیره در صدد است مجمع عمومی عادی باشگاه در اواخر سال جاری با اعلان قبلی برگزار نماید.
لذا از کلیه داوطلبین حضور در هیت مدیره تقاضا میشود تا قبل از برگزاری مجمع و اعلان رسمی حضور و تمایل خود را اعلام نمایند.
بدیهی است اعضایی میتوانند داوطلب حضور در انتخابات مجمع باشند که کارت عضویت باشگاه را که به منزله تسویه مالی است را دارا باشند.

درباره‌ی mahdi6479@gmail.com

حتما ببینید

گزارش گشایش مسیر کژدم

بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد! “کژدم” نیش عقرب نه از ره کین …