اسامی قبول‌شدگان آزمون ورودی درجه۲ برف و یخ ۱۳۹۷

اسامی قبول‌شدگان آزمون ورودی درجه۲ برف و یخ این موفقیت را به آقای امید آمحمدی از مربیان توانای باشگاه تبریک عرض میکنیم.

پیشرفته برف و یخ آقایان

دوره پبشترفته برف و یخ آقایان ۱۲و۱۳و۱۴و۱۵اردیبهشت ۹۷ جهت ثبت نام به آیدی زیرمراجعه کنید: @farzan4114 @educationarashclub تلفن تماس ؛ ٠٩١٢۵۴٣٨٧۴٠