ارسال شده در

مصوبه اخیر هیئت مدیره در مورد استفاده از آرم و لوگو باشگاه

اطلاعیه ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ به موجب مصوبه اخیر هیات مدیره باشگاه کوه نوردان آرش در خصوص نحوه استفاده از آرم باشگاه، به اطلاع تمامی اعضاء محترم میرسانیم که: هرگونه استفاده از آرم باشگاه کوه نوردان آرش [...]