باشگاه کوهنوردان آرش

باشگاه کوهنوردان آرش

تأسیس1348

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام
  • en
  • faاخبار و اطلاعیه ها


به مناسبت روز زمین، به زمین بیاندیشیم!
``عظیم قیچی ساز`` از فرودگاه امام بدرقه و راهی نپال شدند
کلاس های آموزشی
مراسم جشن رونمایی کتاب “مسیر ایران بر فراز برودپیک”
سخن بزرگان

رینهولد مسنر

کوهنوردی بدون خطر مرگ، دیگر کوهنوردی نیست ولی در کوهنوردی من به دنبال مرگ نیستم، دقیقا برعکس آن ، من سعی در زنده ماندن دارم. اما زنده ماندن بدون وجود خطر مرگ نیز بسیار آسان است.
کوهنوردی هنر زنده ماندن در شرایط سخت است که شامل خطر مرگ هم میشود.
بهترین کوهنورد کسی نیست که تلاش میکند تا یکی دوبار کارهای احمقانه بکند و سپس بمیرد. بلکه بهترین کوهنورد کسی است که سعی میکند بزرگترین کارها را انجام دهد و زنده بماند . . .
شما باید نزد خودتان در نظر بگیرید که فلان کار را میتوانید انجام دهید و یا نمیتوانید. این یکی از اصلیترین قسمتهای کوهنوردی است که هر لحظه باید یادتان باشد.
پیش خودتان بگویید :

“این حد و مرز من است. بیشتر از این نمیتوانم، باید پائین تر از این حد توقف کنم و اگر شما از این حد بالاتر بروید مطمئنا در کوهنوردی کشته خواهید شد و هنر کوهنوردی زنده ماندن است نه مردن.


ادموند هیلاری

کوهنوردی یک روش زندگی است. روشی که در آن یک سیب بین همه اعضاء گروه تقسیم می شود. روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای ضعیف ترین راه می رود. راهی که رقابت ندارد راهی که به رهروانش حقوق نمی دهند و ایشان را نیازی به سوت و کف مشوقان در قله نیست. ناجی بی منت یکدیگرند. گروه می سازنند تا دل جوانان به سنگ بند کنند تا به ننگ بند نشود. مزدشان معراج روح است و تشویق شان نوازش باد. قانون شان عشق است و قانون گذارشان معشوق.

عشق به طبیعت، عشق به زندگی است و زندگی تجلی عشق است و مرگ آنجاست که عشق نیست. کوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به طبیعت، ورزش ما نیست، باور ماست، زندگی ماست. به راستی که کوهنوردی فقط ورزش نیست، کوهنوردی یک روش زندگی است.
“ادموند هیلاری اولین صعود کننده اورست“


ولفگانگ گولیچ

مهم ترین عضله یک کوهنورد مغز اوست.


زنده یاد مهدی عمیدی

پیروزمندان، فاتحان لحظه هایند و شکوه زندگی را در کام فرصت ها می جویند بسان همه دیگر آدمیان. آری از شکست می ترسند، اما عنان خویش به وحشت نمی سپارند. فاتحان واژه صبر را می شناسند آن ها می دانند که ارزش هر چیز به عمری است که در آن صرف می کنی.