دوره مقدماتی سنگ نوردی

دوره مقدماتی سنگنوردی بانوان دوره مقدماتی سنگنوردی آقایان ۲۶,۲۷,۲۸مهر۱۳۹۶ جهت ثبت نام به آی دی @farzan4114مراجعه کنید یا با این شماره تماس بگیرید ۰۹۱۲۵۴۳۸۷۴۰ خانم معصومی @educationarashclub طرح [...]