دوره پیشرفته سنگ نوردی

دوره پیشرفته سنگنوردی بانوان و دوره پیشرفته سنگنوردی آقایان ۱۶,۱۷,۱۸,۱۹آبان ۱۳۹۶ جهت ثبت نام به آی دی @farzan4114مراجعه کنید یا با این شماره تماس حاصل فرمایید : ۰۹۱۲۵۴۳۸۷۴۰ خانم معصومی [...]